We think about THE FUTURE

Error Codes - Maintenance Warnings :

The air conditioner provides information to the user before failure by the error codes. When you see an error code, please do maintenance care.


Sales and Service

+902242437071
ULUDAĞ KLİMA

Error Codes - Maintenance Warnings

ER-1

Evaporator Limit Alarm

When the compressor works 15 min., if the evaporator sensor value does not decrease more than 3 C from the value at which the comp. is activated, the error occurs. Check the Gas system

ER-2

Condanser Limit Alarm

The condenser unit is too hot. Causes: A) Condenser unit is dirty, not enough air passes. Clean the condenser unit with compressed air. B) Condenser fan is faulty

ER-3

Evaporator Limit Alarm

This alarm occurs, when evaporator sensor value falls below 3 °C. Alarm relay is activated. Compressor stops. Evaporator unit is dirty or fan doesn't work. Check the Evaporator unit (It needs Evaporator Care).

AIN

Door Open Alarm

Please check the door switch and door switch cables. When this error occurs, compressor and fan stop.

OFF

OFF Mod

​Please press R button (3 seconds). When this error occurs, compressor and fan stop.

SB-1

Enclosure Sensor Break

Cabinet sensor is broken. Please check the NTC sensor

All error codes and actions to be taken can be watched at the following video. (YouTube)

Uludag Klima

Technical VIDEO

Hata Kodları ve Uyarı Mesajları

ER-1

Evaporatör Limit Alarmı

ER-3

Evaporatör Sensör Alarmı

Evaporatör yüzeyi olması gerekenden fazla soğuk. Sebepleri: A) Evaporatör peteği aşırı tozlu, yeterli miktarda hava geçirilemiyor. Evaporatör peteğini basınçlı hava ile temizleyin.​ B) Evaporatör fanı arızalı
ER-4

Yüksek Sıcaklık Alarmı

Pano iç sıcaklığı, 'AST' parametresinden büyük olduğunda bu alarmı verir. Pano iç sıcaklığının alarm seviyesini aştığını bildirir, alarm rölesi çeker. 'Aon' parametre değeri, 1 ise aktiftir.​ Aon parametresi 0 olduğunda bu alarm çalışmaz.
AIN

Kapı Açık Alarmı

​Kapı switchi bağlantısı ile ilgili oluşan mesajdır. Klemensten switch bağlantısını kontrol edin. Kapı switchi bağlamadıysanız, SET ve R tuşları ile menü-2 ye girip ıPO parametresini değiştirin (1 yada 0)
SB-1

Kabin Sensörü Arızalı Hatası

Pano iç sıcaklığını okuyan sensörde hata görünüyor. Evaporatör fanının hemen altındaki sensörü ve kablosunu kontrol ediniz. Sensör kablosunun kopuk olmadığından ya da sensörün elektronik karta giren klemensinin düzgün biçimde takılı olduğundan emin olun.
SB-2

Garantili Servis

Kondanser ünitesi üzerindeki sensörde hata görünüyor. Sensörü ve kablosunu kontrol ediniz. Sensör kablosunun kopuk olmadığından ya da sensörün elektronik karta giren klemensinin düzgün biçimde takılı olduğundan emin olun.
SB-3

Evaporatör Sensörü Arızalı

Evaporatör ünitesi üzerindeki sensörde hata görünüyor. Sensörü ve kablosunu kontrol ediniz. Sensör kablosunun kopuk olmadığından ya da sensörün elektronik karta giren klemensinin düzgün biçimde takılı olduğundan emin olun.

Uludag Klima

Technical VIDEO

Organize Sanayi Bölgesi
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE